Kariyer

Con-Ak 'in vizyon, misyon ve kültürüne uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek Con-Ak ve çalışanlarına değer katmayı hedefliyoruz. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni yeteneklerin Con-Ak bünyesine kazandırılması insan kaynakları politikası’nın temel stratejilerini oluşturuyor. Con-Ak öğrenme sürecinin hiçbir zaman son bulmadığı bir ailedir.