YDA Center - Türkiye
Waterford Köprüsü - İrlanda
Albert Canal Köprüsü - Belçika
Crussel Köprüsü - Finlandiya
Atatürk Kültür Merkezi - Türkiye
Nişantaşı Koru - Türkiye
Havelsan Teknoloji Kampüsü - Türkiye
Marinera Çeşme - Türkiye
Quatuor Brussels - Belçika
Rize Artvin Havalimanı Köprüleri - Türkiye
Yargıtay Hizmet Binası - Türkiye
Zigana Dengeli Konsol Köprüleri - Türkiye

Ard Germe Nedir?

Ardgerme, beton döküldükten sonra uygulanan öngerme işlemi ve tekniğidir. Ardgermede germe işlemi normal betonarme kalıbının içinde yapılır. Yapıldıktan sonra dışarıdan bakıldığında ardgerme ile ilgili bir iz görünmez. Tek açıklıklı veya sürekli elemanlarda ve konsollarda rahatça uygulanır. Ardgerme sistemlerinde halatlara parabolik, düz, dairesel veya bunların birleşiminden oluşan istenen her geometri verilebilir. Halat kesiti ve sayısı gibi geometrisi de proje mühendisi tarafından belirlenir ve projeye aktarılır.

  • Betonarme kalıbı kurulur ve donatılar yerleştirilir.

  • Metal kılıflar projede belirtilen geometriye uygun olarak yerleştirilir ve kılıfın içinden halatlar sürülür.

  • Halatların bir ucu sabit ankraja bağlanı, bir ucu da hareketli (germe ankrajı) ankraj içinden geçirilip uçlar dışarıya uzatılır.

  • Beton dökümü tamamlandıktan sonra, beton yaklaşık mukavemetinin %70'ini kazanınca germe ankrajından dışarı çıkan halatlar özel germe krikoları ile gerdirilir ve kilitlenir.

  • Ankraj için bırakılan boşluk betonla kapatılır ve kılıfların içine beton şerbeti enjekte edilir.

  • Uygulanan bu ardgerme ile beton kesitte düşey yükten oluşan moment azalır ancak kesitte ek bir eksenel yük oluşur. Kesitte, azalan bu moment ve oluşan eksenel yük altında beton gerilmesi tahkik edilir.
    Detaylı Bilgi