Ardgerme Nedir?

Ardgerme

Ardgerme, beton döküldükten sonra uygulanan öngerme işlemi ve tekniğidir. Ardgermede germe işlemi normal betonarme kalıbının içinde yapılır. Yapıldıktan sonra dışarıdan bakıldığında ardgerme ile ilgili bir iz görünmez. Tek açıklıklı veya sürekli elemanlarda ve konsollarda rahatça uygulanır. Ardgerme sistemlerinde halatlara parabolik, düz, dairesel veya bunların birleşiminden oluşan istenen her geometri verilebilir. Halat kesiti ve sayısı gibi geometrisi de proje mühendisi tarafından belirlenir ve projeye aktarılır.

  • Betonarme kalıbı kurulur ve donatılar yerleştirilir.

  • Metal kılıflar projede belirtilen geometriye uygun olarak yerleştirilir ve kılıfın içinden halatlar sürülür.

  • Halatların bir ucu sabit ankraja bağlanı, bir ucu da hareketli (germe ankrajı) ankraj içinden geçirilip uçlar dışarıya uzatılır.

  • Beton dökümü tamamlandıktan sonra, beton yaklaşık mukavemetinin %70'ini kazanınca germe ankrajından dışarı çıkan halatlar özel germe krikoları ile gerdirilir ve kilitlenir.

  • Ankraj için bırakılan boşluk betonla kapatılır ve kılıfların içine beton şerbeti enjekte edilir.

  • Uygulanan bu ardgerme ile beton kesitte düşey yükten oluşan moment azalır ancak kesitte ek bir eksenel yük oluşur. Kesitte, azalan bu moment ve oluşan eksenel yük altında beton gerilmesi tahkik edilir.

Ardgermeli sistemler, birçok açıdan avantaj sağlar. Bunlardan bazıları:

Daha büyük açıklıklar

Ardgermeli beton ile klasik betonarmenin açıklık sınırları kolaylıkla aşılmaktadır.

Kirişsiz düz döşemeler

Kirişsiz döşemelerde ardgerme kullanılarak 20-50 cm döşeme kalınlıkları ile 10-25 metrelik açıklıklar geçilebilir.

Yüksek binalar

Normal betonarmeye göre azalan kiriş ve döşeme derinlikleri sayesinde kat yüksekliklerinden tasarruf sağlanır. Bu sayede özellikle yüksek binalarda sınırlı bina yükseklikleri içine daha fazla kat sığdırılır.

Deprem davranışının olumlu yönde etkilenmesi

Döşemelerin incelmesiyle azalan kat yükleri binaya etkiyen deprem kuvvetlerini azaltacağından, kolon-temel elemanlarının kesitleri de küçülecektir. Bu mimaride rahatlık sağlayacağı gibi bina genel maliyetini de düşürecektir.

Düşük sehimler

Sehim ardgermeli yapıların tasarımında kontrol edilebilir bir parametredir. 5 metreden büyük konsol döşemeleri sehim problemi olmaksızın 30-40 cm kalınlıkta yapmak mümkündür.

Çatlak kontrolü ve geçirimsizlik

Havuz, su deposu, silo gibi geçirimsizliğin önem taşıdığı yapılarda ardgerme sayesinde çatlaksız olarak kabul edilebilecek tasarımlar yapılabilmektedir. Özellikle çimento gibi neme duyarlı malzemelerin depolandığı ve nemli bölgelerde inşa edilen yapılarda ardgerme geçirimsizliği sağlamakta en uygun çözüm olmaktadır.

Beton, kalıp ve demir tasarrufu

Yapı genelinde beton ve yumuşak donatı miktarının azalması, kalıp sisteminin basitleşmesi ardgerme sisteminin getirdiği ekonomik avantajlardır.

Toplam inşaat süresinde azalma

Ardgerme teknolojisi özellikle geniş açıklıklı ve çok katlı bina tipi yapılarda ve inşaat süresinin önem taşıdığı projelerde kısa sürelerde kalıpların alınmasına olanak vermekte dolayısıyla toplam inşaat süresinin azalmasına imkan sağlamaktadır.

Ekonomik çözüm

Ağır yükler altındaki büyük açıklıklı kiriş ve döşemelerde çelik kompozit sistemlere göre ardgermeli döşemeler ile yaklaşık %50 daha düşük maliyet ve daha rijit bir sistem elde edilir.